EriSat Tv

 • commented on Sudan shuts border with Eritrea — state media 2018-01-06 16:29:23 -0800
  TV ሱዳን
  መስመር ኤርትራ ሱዳን
  ከምዝተዓጽወ ሓቢራ !!!

 • signed Stop Deporting Eritreans from the USA via 2017-11-27 20:54:02 -0800

  Stop Deporting Eritreans from the USA

  180 signatures

  ሕጹጽ ሓበሬታን አቃልቦን ዘድልዮ ጉዳይ!

  ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ 700 ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ንኽትሶጉግ አብ ምድላው ስለ ዘላ ኩልና ግዱሳት ኤርትራውያንን ካልኦት ተጣበቅቲ ሰብአዊ መሰላትን ነዛ ጽሕፍቲ ብግሊ : ብኮሚዩኒቲ: ብውድብ: ብማሕበር ይኹን ብኻልእ ዝጥዕመናን ንኽእሎን ከምኡ ውን ብአካል ናብ ቤት ጽሕፈቶም ኬድና አውያትና ክንገልጽ ንዳሎ።
  የሕዋትናን አሓትናን ድሕሪ ምምላስ ዝመጽእ ሳዕቤን ብምርዳእ ንድሕነቶም ንጉየ።

  ጽሑፍ ዝስደደሎም ኣካላትን ሓለፍትን እዞ ዝስዕቡ ይኾኑ።

  1. Your state senator (ናብ ስቴት ሰኔተር)
  2. Your state House of Representatives (ናብ ስቴት ኮንግረስ)
  3. Department of Homeland security (ናብ ሆምላንድ ሰኩሪትይ ኦፊስ)

  4. State Department (ስቴት ደፓርትመንት)
  5. USCIS office (ኢሚግሬሽን ኦፊስ)

  ነዛ ተጻሒፋ ዘላ ወረቀት  ከነረክብ ከሙ ውን ብኣካል ናብ ኦፊሶም ብምካድ ከነዛርቦም ምሕታት።
  ናትና ሰኔተርን ኮንግረስን መን ሙኻኑ ንምፍላጥን ሓበሬታንምርካብን ኣብዛ ሊንክ ህረሙ
  Individuals can identify their members of Congress on the Internet by entering their street addresses at https://www.govtrack.us/congress/members .
  Below is drafted letter ( ዝስደድ ጽሑፍ እዛ አብ ታሕቲ ዘላ እያ)

  STOP ERITREAN DEPORTATIONS NOW!  

  We – Americans of Eritrean descent – are calling for the U.S. government to save 700 of our fellow Eritreans who are here in America from imminent torture or death at the hands of the brutal, dictatorial regime that rules Eritrea.  On September 13, 2017, the Department of Homeland Security (DHS) issued a directive to expedite the deportation of approximately 700 Eritreans from the U.S.  Those 700 – mostly law-abiding residents, appear to be at immediate risk of being sent home to Eritrea, where we believe they would face torture, long-term imprisonment, or murder by the regime.  

  Eritrea:  The Police State  

  Eritrea is a small country in the Horn of Africa.  It is a police state, and it is widely referred to as "the North Korea of Africa."  Its government's merciless brutality toward its citizens has been documented and denounced by the U.S. State Department, the United Nations, and many major human rights organizations.  Citizens live in constant fear of surveillance, arbitrary arrest, torture, malnutrition, detention within a gulag of underground prisons, and indefinite military service under slave-like conditions.  Citizens who are deported from other countries are at particular peril.  We wish to voice our fears on behalf of the 700 in the U.S.A, and to implore the U.S. government to halt any deportations until Eritrea

  becomes safe for the individuals to return.  

  Why Deportation?  

  The 700 here are under final removal orders issued by American immigration courts.  To our knowledge, few are under those orders for having committed crimes here.  Instead, many or most had applied in good faith for asylum in the U.S., but they had merely lost their asylum claims.  Often they failed their cases because they lacked legal counsel because the immigration judges did not understand the dire state of human rights in Eritrea or both.  In recent years, few Eritreans have been deported from the U.S.  The reason appears to have been that the Eritrean government had refused to cooperate with the deportations – specifically, had refused to issue travel documents to the individuals under final removal orders.  In the September 13 directive, DHS sought to remedy that situation by causing the State Department to issue a broad ban on in-bound visas from Eritrea to the U.S., as a means of pressuring the Eritrean regime to issue the travel documents for out-bound deportees.  

  Why Eritrea?

  Eleven additional countries have also refused to issue travel papers for U.S. deportees.  But DHS chose to place visa restrictions on only four of them, including Eritrea, and to press for Eritrean deportations, apparently without considering the horrors that would likely befall those deported to Eritrea.  We do not object to the ban on in-bound visas.  But we fervently, and with broken hearts, object to Eritreans being deported to an excruciating fate.  

  We urge members of Congress to use all influence they may have to cause DHS and ICE to halt the deportation of Eritreans until that country is safe – especially Eritreans whose only shortcoming here is that their asylum claims were denied.  

  PLEASE HELP SAVE THE ERITREAN 700!

  Add signature

 • commented on Senay Gibri 2017-03-18 01:29:11 -0700
  Please share this to all friends and family….

 • followed About 2016-12-20 23:36:07 -0800

  About

  ቲቪፍትሒ፡

  እዚናይፍትሒ፡ቲቪካብህዝቢ፡ብህዝቢ፡ንህዝቢኢሉዝተጀመረን፡ዝዓለመን፡ንብረትህዝቢኤርትራእዩ።መደብን፡ዓላማንናይዚ፡ቲቪንህዝቢኤርትራ፡ኣብዉሽጢሃገሩን፡ኣብወጻኢሃገራት፡
  ኣብስደት፡ንዝነብሩን፡ሃገሮምኤርትራ፡ኣብምንታይኩነታትከምዘላ፡ንኽነግርን፡ንኸፍልጥን፡ንኽምህርን፡ንኽሕብርንዝቖመመደብዕዮእዩ።
  ኣስዕብኣቢልካ፡ሰብሞያዜጋታት፡በብኣፍልጦኦም፡በብትምህርቶም፡በብኽእለቶም፡በብሞያኦም፡ንህዝቦምዝምህርሉን፡ዝምዕድሉን፡መደብዘተን፡ዓምድንዘስፍሕሉንእዩ።
  እዚብደለይቲፍትሒህዝቢኤርትራኣብስደትዝቖመእዩ።ኤርትራሃገርናናይብዙሓትዓልየትን፡ብሄራትን፡ቀቢላትን፡እምነታትን፡ቛንቛታትንሃገርእያ።
  ቲቪፍትሒ፡ሃገርናኤርትራ፡ብፍትሕን፡ብስርዓትንክትምራሕ፡ብቕዋምን፡ብባይቶንክትመሓደር፡ህዝብና፡ኣብሃገሩኣብትሕቲሕጊኣብሰላምን፡ኣብራህዋን፡ከይፈርሔ፡ንኽነብር፡
  እትምህርን፡እትቃለስን፡ክውንንክኸውን፡ከይተሓለለት፡እተምህርቲቪኤርትራ፡እያ።ኣብኣካይዳን፡ኣመሓዳድራንዝምልከት፡ብሓላፍነትዝሕተት፡ብግሉጽነትዘቕርብ፡ነጻሓሳባትዝቕበልን፡
  ሃናጺርእይቶታትዘማዕብልን፡ኣብሓሳባት፡ነቀፈታዘኤንግድን፡መሰረትሰብኣዊመሰላት፡ዘኽብርንዝሕሉን፡መደብስነጹሑፍኤርትራ፡እዩ።

  Justice TV

  Justice TV is from the people, by the people and for the people of Eritrea. The purpose of this TV is to serve, inform, educate and unite the Eritrean people inside Eritrea, and the those who live around the world in the diaspora.
  Also, Eritrean scholars, professionals, politicians will share their experiences, by participating in different educational and motivational programs, discussions that will benefit all Eritreans. Justice TV is founded by Eritreans living in the diaspora.Our country Eritrea is rich with beautiful multi cultural ethnic groups, tribes, religions and languages. 

   

  Justice TV will stand for an Eritrean nation that will be administered by the rule of law and justice where all Eritreans will live in peace and prosperity and will continue to educate relentlessly all the justice loving Eritreans.
  Justice TV is a media center to practice transparency, tolerance of diverse opinions, accept criticism, and respect all human rights for all individuals.

  تلفزيون العداله

                                                  
   العدالة تلفزيون هي من الشعب،بلشعب وللشعب إريتريا.  والغرض من هذا التلفزيون هو خدمة إعلام وتثقيف وتوحيد الشعب الإرتري في داخل إريتريا، وأولئك الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم .في الشتات                                                                 
  أيضا، بمشاركت علماء الاريترين والمهنيين والسياسيين وتبادل الخبرات، من خلال تقديم برامج تعليمية وتحفيزية مختلفة، والمناقشات التي سوف تعود بالفائدة على جميع الاريتريين. تأسست العدالة تلفزيون بجهود الإريتريين الذين يعيشون في بلاد المهجر. اريتريا غنية  وجميلة  ومتعددة الثقافات العرقية, جماعات وقبائل وأديان ولغات متعدده.
   العدالة تلفزيون تنادى بدولة اريترية التي من شأنها أن تدار من قبل سيادة القانون والعدالة حيث سيعيش جميع الاريتريين في السلام والرخاء وسوف تستمر لتثقيف بلا هوادة عن العدالة والمحبة لكل الاريتريين.
   العدالة تلفزيون هو المركز الاعلامي ويمارس الشفافية، والتسامح مع الآراء المختلفة، وتقبل النقد، واحترام جميع حقوق الإنسان لجميع الأفراد

   


 • ForoLeaks - Death Squads After 1991until NOW- The Untold Crimes Of EPLF -Part1

  Published on Aug 13, 2016

  Crimes in Eritrea - Death Squads from 1991 until NOW - Names of those individuals who are involved in committing henous crimes against the Eritrean people during the Gedli era and after 1991 until NOW.
  Names of the crime leaders 1. Gayem Tesfamichael 2. Simon Gebredingil under the command of Isayas Afeworki, are the leaders of the team 

  Official response from submitted


 • responded to ForoLeaks - exposes Mesfin Hagos The Untold Crimes Of EPLF Part 7 with submitted 2016-12-30 09:18:53 -0800

  ForoLeaks - exposes Mesfin Hagos The Untold Crimes Of EPLF Part 7

  Published on Jul 24, 2016

  Who is Mesfin Hagos and what is the truth about him.We heard a lot about his credebility and his group .What id the TRUTH? Is he a friend or foe to the Eritrean opposition camp.The ball is on his court to clarify his name.

  Official response from submitted


 • responded to Foro12 Talking about "Haleiwa Sewera" with submitted 2016-12-30 09:00:31 -0800

  Foro12 Talking about "Haleiwa Sewera"

  Foro12 Talking about "Haleiwa Sewera"

  Published on May 23, 2016

  Foro12 Talking about "Haleiwa Sewera"
  in Eritrean Smerrr for Change Room 1, Monday, May 23,2016
  © Copyright: Smerrr TV

  Official response from submitted


 • published Social Links 2016-12-22 03:55:36 -0800